Những nguy cơ của doanh nghiệp khi không đăng ký bảo hộ thương hiệu

Bảo hộ thương hiệu là xu hướng trong kinh doanh thời đại mới, không chỉ bao gồm việc xây dựng và quảng bá thương hiệu mà còn bao gồm cả việc bảo vệ thương hiệu như thế nào. Không bảo hộ thương hiệu tức là doanh nghiệp đang đặt mình vào những rủi ro lớn trong kinh doanh.

Bị làm giả, làm nhái

Làm  hàng nhái hàng giả đã tồn tại từ lâu và trở nên phổ biến trong một thị trường cạnh tranh và đa dạng. Rất nhiều doanh nghiệp phải đấu tranh với hiện tượng này và công cụ đấu tranh hiệu quả nhất với hàng nhái, hàng giả đó là công cụ pháp lý có được từ việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

Nếu chưa có giấy chứng nhận sở hữu thương hiệu, mọi thương hiệu sau đó được ra đời đều có thể thay thế thương hiệu của bạn.

bảo hộ thương hiệu

Những nguy cơ lớn của doanh nghiệp khi không đăng ký bảo hộ thương hiệu

Không làm chủ thương hiệu của bạn

Theo luật sở hữu trí tuệ quy định về tính độc quyền của chủ nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đăng ký. Nếu không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu doanh nghiệp sẽ không được cấp phép quyền sỡ hữu. Khi tài sản thương hiệu gia tăng, việc không có quyền sở hữu sẽ trở nên nguy hiểm.

Thiệt hại khi tranh chấp xảy ra

Khi tranh chấp về nhãn hiệu xảy ra, cơ sở pháp lý mạnh nhất mà doanh nghiệp có thể sử dụng đó là quyền sở hữu về nhãn hiệu. Có được điều này phải phụ thuộc vào việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sớm.

Kết quả xấu nhất là bạn có thể đánh mất thương hiệu của mình vào tay một đơn vị khác đã sớm đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Không nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng

Nhãn hiệu đã được đăng ký độc quyền là dấu hiệu đảm bảo lòng tin cho người tiêu dùng, vừa đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm về trách nhiệm của doanh nghiệp vừa giúp phân biệt chống hàng giả, hàng nhái.

Khi sử dụng một sản phẩm được sản xuất từ một thương hiệu nổi tiếng khách hàng sẽ cảm thấy an tâm và giới thiệu nó cho bạn bè. Nhưng giả sử thương hiệu của bạn chưa nổi tiếng, không được bảo hộ sẽ khó lòng nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng.

bảo hộ thương hiệu

Những nguy cơ lớn của doanh nghiệp khi không đăng ký bảo hộ thương hiệu

Khó khăn trong công tác truyền thông thương hiệu

Toàn bộ hoạt động truyền thông cho thương hiệu sẽ rất khó khăn nếu và không hiệu quả nếu thương hiệu chưa được đăng ký bảo hộ.

Khi chưa đăng ký bảo hộ rất nhiều yếu tố có thể xảy ra trong quá trình truyền thông thương hiệu, nó có thể là những xung đột giữa các thương hiệu hay là sự không chấp nhận của chính khách hàng.

Nguy cơ mất thị trường

Các thị trường lớn, uy tín trên thế giới không cho phép nhập khẩu các sản phẩm dán nhãn hiệu chưa được đăng ký bảo hộ. Sự tác động của việc gia nhập các liên minh kinh tế của Việt Nam làm cho các điều kiện về bảo hộ thương hiệu càng trở lên ngặt nghèo.

Việc bảo hộ thương hiệu và nền móng vững chắc cho công việc phát triển, truyền thông thương hiệu. Nếu không đăng ký bảo hộ thương hiệu, mọi rủi ro đều có thể xảy ra.