DỰ ÁN BOOKSMART – SÁCH CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Zei Media Solutions là đơn vị đứng sau các chiến dịch cho dự án sáng tạo BookSmart- Một dự án sách của thời đại mới, hướng tới những cách trải nghiệm đọc sách hoàn toàn khác biệt.

 

Dự án BookSmart