Chúng tôi kết nối với

MEGA INFLUENCERS

(Người nổi tiếng với hàng chục triệu tương tác)

MACRO INFLUENCERS

(Người ảnh hưởng với hàng trăm nghìn tương tác)

MICRO INFLUENCERS

(Nhân vật thu hút với hàng nghìn tương tác)

Các hình thức quảng cáo

VIDEO POST

PHOTO POST

SHARE LINK

CHECK IN

TVC QUẢNG CÁO

MUSIC VIDEO

ĐẨY BRAND

EVENT

Quy trình hợp tác

BƯỚC 1

Nhận thông tin từ khách hàng

BƯỚC 2

Phân tích và đề xuất kế hoạch

BƯỚC 3

Báo giá và chốt

BƯỚC 4

Triển khai và tối ưu chiến dịch

BƯỚC 5

Báo cáo và đo lường KPI

BƯỚC 6

Đề xuất sau chiến dịch

LĨNH VỰC HỢP TÁC

THỜI TRANG

GIẢI TRÍ

LÀM ĐẸP

F & B

MOBILE/APP

GIÁO DỤC

CÔNG NGHỆ

DU LỊCH