6 bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

Phân tích đối thủ cạnh tranh là một công việc quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó cho phép doanh nghiệp hiểu rõ về đối thủ, vị trí của mình trên thị trường để từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phân loại đối thủ cạnh tranh

Các cấp độ cạnh tranh

Cạnh tranh nhu cầu: Nhu cầu của khách hàng chính là sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, trong việc cung cấp sản phẩm, giải quyết nhu cầu của khách hàng.

Cạnh tranh công dụng: Doanh nghiệp có thể không cạnh tranh với nhau về mặt sản phẩm nhưng lại có mức cạnh tranh công dụng. Có thể hai doanh nghiệp không sản xuất sả phẩm giống nhau nhưng những sản phẩm này đều có cùng một công dụng để cạnh tranh. Hai là cùng một sản phẩm cùng công dụng nhưng có sự cải tiến khác nhau và cùng thỏa mãn một nhu cầu cho khách hàng.

6 bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

6 bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

Cạnh tranh trong ngành chính là sự cạnh tranh giữa các công ty trong cùng ngành hàng hoặc cùng một chủng loại hàng hóa.

Cạnh tranh thương hiệu: là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp có cùng sản phẩm, dịch vụ cho một nhóm khách hàng và cùng sử dụng một chiến lược marketing.

Lực lượng cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó chính là các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ giống nhau cho chung một đối tượng khách hàng mục tiêu.

Đối thủ cạnh tranh gián tiếp là những doanh nghiệp không cung cấp sản phẩm, dịch vụ giống nhau nhưng có thể cùng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn chính là các doanh nghiệp chưa gia nhập thị trường hoặc gia nhập thị trường nhưng chưa cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nhu cầu tương tự doanh nghiệp của bạn.

 Nhận dạng chiến lược cạnh tranh

Có 4 chiến lược cạnh tranh chính là các doanh nghiệp đối thủ của bạn có thể đang áp dụng, cách để bạn có thể nhận dạng các chiến lược cạnh tranh của đối thủ bao gồm:

Chiến lược thâm nhập thị trường

6 bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

6 bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

Với chiến lược này, đối thủ của bạn sẽ tiếp hành cải tiến sản phẩm, cập nhật tính năng, gia tăng trải nghiệm khách hàng,… để bán nhiều sản phẩm hơn, cung cấp dịch vụ tới nhiều khách hàng hơn trong tập khách hàng hiện tại. Khi khách hàng hài lòng với sản phẩm và gia tăng sự tin tưởng sản phẩm và dịch vụ của đối thủ sẽ thâm nhập sâu hơn vào thị trường.

Chiến lược phát triển thị trường

6 bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

6 bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

Với chiến lược này doanh nghiệp của đối thủ sẽ cung cấp sản phẩm hiện có trong thị trường mới bao gồm; quốc gia mới, đối tượng khách hàng mới,…

Trước khi phát triển thị trường phải nắm rõ nhu cầu của thị trường và đánh giá năng lực của doanh nghiệp của bạn xem có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường đó không.

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm

Với thị trường mới, doanh nghiệp sẽ tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của phần còn lại của thị trường.

Chiến lược phát triển sản phẩm

Với chiến lược này doanh nghiệp sẽ tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới để cung cấp cho khách hàng và phục vụ nhu cầu rộng của thị trường.

Xác định mục tiêu của đối thủ

Để xác định mục tiêu kinh doanh của đối thủ doanh nghiệp cần tìm ra những biện pháp kịp thời như:

Đối thủ cạnh tranh đang tìm kiếm điều gì trên thị trường ?

Họ đang nhắm vào mục tiêu nào ?

Những yếu tố nào ảnh hưởng và tác động đến hành vi của khách hàng

Mục tiêu của đối thủ liên quan trực tiếp đến cái gì?

Đối thủ muốn đạt tới vị thế nào trong tương lai?

Đối thủ muốn kinh doanh một cách hòa bình hay sử dụng chiến lược hung hăng nhằm loại các doanh nghiệp khác ra khỏi thương trường?

Xác định điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ

Xác định được điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được những đánh giá quan trọng về khả năng thực hiện mục tiêu của đối thủ và nhìn nhận và đánh giá năng lực của doanh nghiệp mình.

Các thông tin cần phải thu thập trong doanh nghiệp bao gồm:

Tình hình kinh doanh của đối thủ như thị phần, doanh thu, lượng bán, mức lãi, tỷ suất ROI… .

Tình hình sản xuất của đối thủ như tồn kho, chi phí sản xuất, đầu tư và dự trữ…

Tình hình tiếp thị của đối thủ như quảng bá sản phẩm, chính sách giá, phân phối, truyền thông…

Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ:

Thị phần là phần thị trường mà đối thủ nắm giữa hay phần khối lượng bán ra của đối thủ cạnh tranh trên thị trường mục tiêu

Trí phần là thị phần về lý trí của khách hàng. Tỷ lệ khách hàng nêu tên đối thủ cạnh tranh khi trả lời câu hỏi: hãy nêu tên công ty đầu tiên bạn nghĩ tới khi nhắc đến ngành hàng.

Tâm phần là thị phần về tình cảm hay trái tim của khách hàng. Tỷ lệ khách hàng nêu tên đối thủ khi trả lời câu hỏi: hãy nêu tên công ty, thương hiệu mà bạn muốn mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ.

Đánh giá phản ứng của đối thủ cạnh tranh

Dựa trên các thông tin thu thập được từ đối thủ, bạn nên tiến hành đánh giá các phản ứng của đối thủ và đưa ra các cách ứng phó cho doanh nghiệp của mình. Khi bạn đánh giá, lường trước được các phản ứng của đối thủ, bạn sẽ tạo ra được đối sách ứng phó, tạo được lợi thế cạnh tranh cho công ty của mình.

Lập báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh

Một bản báo cáo hoàn chỉnh sẽ giúp bạn có được đánh giá chính xác, nhanh chóng về đối thủ. Cụ thể, một báo cáo nên bao gồm các đầu mục như sau:

Tổng quan về đối thủ cạnh tranh.

Thông tin về thị trường và ngành.

So sánh sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và đối thủ.

Phân tích SWOT đối thủ cạnh tranh.

Phân tích lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ.